Fries Verzetsmuseum - Hongerkinderen

Het is najaar 1944. Het zuiden van Nederland is grotendeels bevrijd, maar de Geallieerde opmars stokt. De grote steden in het westen zijn nog altijd bezet. De Duitsers verbieden voedseltransporten naar de Randstad. In noordelijke provincies als Friesland is nog wel genoeg te eten. Ouders sturen hun ondervoede kinderen ‘naar de boeren’. De kinderen worden met schepen, autobussen, vrachtwagens, treinen en soms zelfs lopend of fietsend op reis gestuurd.
de tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Verzetsmuseum Amsterdam en Hans Groeneweg.

Voor schoolklassen was er een educatief programma over oorlog en onderduiken

Concept: GrobEnzo & Hans Groeneweg
Conservator: Hans Groeneweg
Ontwerp: Opera Amsterdam
Projectmanagement: GrobEnzo