Fries Museum - Zilveren Herinneringen

In Zilveren Herinneringen gaat het om mensen en hun zilver. Via inscripties is het zilver verbonden met speciale momenten in het leven: feestelijke gebeurtenissen als geboorte en huwelijk, maar ook met de dood: de geboortelepel van heit, de avondmaalsbekers in het kleine kerkje op de terp en het oorijzer van oerbeppe.

Kunstenaar Pietsjanke Fokkema maakte voor Zilveren Herinneringen een serie nieuwe tekeningen. Bij elkaar vormen deze tekeningen één groot werk. Ze markeert belangrijke gebeurtenissen in het leven met cirkels, met de maan die ze hoog op de muur hangt. Het leven zelf laat ze terugkomen in de gedaante van een trap. Het omhoog gaan op de wenteltrap, naar het licht toe, is ook te vinden in de levensboom en in haar eigen stamboom. Ze zet onze herinnering aan het werk en maakt verbintenissen met het verleden. Net zoals het zilver doet.

In aanloop naar de tentoonstelling Zilveren Herinneringen heeft het  Fries Museum bijna 200 geboortelepels van het publiek tijdelijk in bruikleen genomen. Ze zijn tot in een grote lepelvitrine te bewonderen. De mooie persoonlijke verhalen zijn digitaal vastgelegd en voor het publiek op zaal bij de betreffende lepel op te zoeken.

Concept: GrobEnzo & Fries Museum
Inrichting: GrobEnzo & Friesmuseum
Kunst: Pietsjanke Fokkema
Multimedia usersinterface: Kiss the Frog
Programmering multimedia: Kiss the Frog
Projectmanagement: GrobEnzo